Toiminnalliset 30 s lihaskuntotestit

Tuki- ja liikuntaelimistön testisuoritukset mittaavat asiakkaan kestovoimaa sekä yleistä lihaskuntotasoa. Lisäksi kertoo arvokasta tietoa rangan hyvinvoinnista ja nivelten voinnista.


Tuki- ja liikuntaelimistön kunto on yksi merkittävä hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Etenkin lihastasapainolla, ryhdillä ja lihasten aineenvaihdunnalla on suora yhteys tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Edellisiin vaivoihin voidaan vaikuttaa ja tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa sekä hyvinvointia voidaan parantaa niin lihaskuntoharjoittelun kuin venyttelyn ja muun liikkuvuusharjoittelun avulla.

Lihaskuntoa voidaan helposti ja nopeasti mitata toiminnallisilla lihaskuntotesteillä. Helposti toteutettavassa testipatterissamme testattavat lihasryhmät ovat vatsalihakset, ylävartalon ojentajat, yläraajat sekä reisi- ja pakaralihakset. Testisuoritukset mittaavat asiakkaan kestovoimaa sekä yleistä lihaskuntotasoa. Arvokasta tietoa lihaskunnostasi antaa toistomäärien lisäksi myös se, kuinka puhtaasti kykenit liikkeet suorittamaan ja miten kykenit säilyttämään vartalosi asennon testisuorituksen aikana.

Testaamiseen kuluva aika n. 20 min, huomioitava myös palautteenanto aika.