MDT/McKenzie – menetelmä

Mekaaninen diagnosointi ja terapia (MDT) on selkärangan sekä raajojen kiputilojen/ongelmien perusteellinen lähestymistapa. Hoitotulokset ovat tutkitusti hyviä, kun terapeutti on koulutettu ymmärtämään ja hallitsemaan menetelmän toimintaperiaatteita.


MDT koostuu asiakkaan oirekuvan huolellisella määrittelyllä ja fyysisellä tutkimisella. Tutkimusmenetelmällä voidaan nopeasti tunnistaa ne asiakkaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta. Asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma, sekä tavoitteena on, että asiakas oppii itsehoitokeinoja, joilla hän pystyy hallitsemaan kipuja. Periaatteena on opettaa asiakas hoitamaan itse itsensä, minimoimaan uuden kipuvaiheen vaaratekijät sekä selviämään mahdollisista uusiutuvista kipuvaiheista omatoimisesti.