Kuntouttava kuntosaliohjaus

Turvallista ja tehokasta täsmäharjoittelua kokonaistilanne huomioiden. Yksilöllinen ja tarkka lähestymistapa tilanteen kartoittamiseksi, harjoittelun sopivuuden määrittäminen ja seuranta tulosten saavuttamiseksi.


 

Kuntouttavaan kuntosaliohjaukseen kuuluu fysioterapeutin tekemä alkukartoitus toimintakykytesteineen, jotka määrittyvät alkuhaastattelun aikana. Kun fysioterapeutilla on tarvittavat tiedot kuntoutujasta alkaa yksilöllisen harjoitusohjelman laatiminen. Seuraavaksi ohjelma käydään yhdessä läpi samalla tarkasti arvioiden sen sopivuutta, jotta ohjelma olisi turvallinen, tehokas ja tavoitteiden mukainen. Tämän lisäksi fysioterapeutti seuraa harjoittelua kahden tapaamiskerran ajan.


 

Tapaamiskerrat sovitaan yksilöllisesti ja tavoitteiden mukaisesti. Kuntouttava kuntosaliohjaus on ollut käytössä Ääneseudun Fysiossa koko ajan, ja sen kysyntä on lisääntynyt niin työikäisten kuin iäkkäämpienkin keskuudessa. Useimmiten tällainen ohjelma laaditaan erilaisten leikkausten jälkitiloihin tai jonkun muun syyn takia, jos toimintakyky on heikentynyt. Myös tuomaan potkua omaan kuntosaliharjoitteluun fysioterapeutin ohjauksessa.