Inbody – kehonkoostumusmittaus

Inbody mittaus toimii oivana kartoituksena kertomaan mistä kehosi koostuu. Se tuottaa lisää kiinnostusta omaan terveyteesi sekä kuntoosi. Tuo lisämotivaatiota ja kannustaa terveellisiin ravinto- ja liikuntatottumuksiin.


BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) on InBody-laitteissa käytettävä menetelmä kehon koostumuksen mittaamiseen. Menetelmä perustuu pienen sähkövirran johtamiseen kehon läpi. Koska vain kehon sisältämä vesi johtaa sähköä, voidaan kehon koostumus laskea mittaamalla kehon impedanssia, eli sen sähkövirralle aiheuttamaa vastusta. Menetelmän etuina ovat turvallisuus, nopeus, luotettavuus ja helppous.

Inbody mittaa:

  • kokonaispainon
  • kehon rasvattoman massan
  • kehon nesteet
  • rasvakudoksen määrän
  • rasvaprosentin
  • henkilökohtaisen ihannepainotavoitteesi
  • vyötärö-/lantiosuhteen
  • perusaineenvaihdunnan, kcal/vrk
  • kehon painoindeksin