Epäsuora polkupyörätesti

Polkupyörä on testilaitteena eniten käytetty, kun tutkitaan kestävyyskuntoa. Polkupyörätesti suoritetaan polkemalla kuntopyörää, jonka vastusta lisätään yksilöllisesti syketaajuuden nousun mukaan kolmessa portaassa, tarvittaessa neljässä.


Aerobinen kestävyys on elimistön kykyä vastustaa väsymystä. Kestävyysominaisuudet kuvastavat hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyä. Keskeisiä elimistön osia ovat sydän, keuhkot ja verenkiertoelimistö. Kestävyysliikunnalla on lukuisia myönteisiä vaikutuksia sydämeen ja verenkiertoon.

Polkupyörätestissä poljetaan kuntopyörää, joka kuormittaa isot lihasryhmät töihin. Testattavan sykereaktioita seurataan tarkasti kolmessa portaassa, tarvittaessa kuormitetaan myös neljäs porras. Suurimman vastuksen kuormittavuus vastaa selvästi hengästymistä vastaavaa liikuntaa. Itse testin kokonaiskesto on ka 12 min. Testin ajaksi testattavalle laitetaan sykemittarivyö, jolla seurataan sykereaktioita. Lisäksi seurataan koettua kuormitusta ja kokonaistilaa, tarvittaessa verenpainetta. Jotta testaaminen on turvallista, niin jokainen testiin osallistuja täyttää ennen testaamista liikunta aktiivisuutta ja terveyttä mittaavan lomakkeen.

Testin kesto n. 20 min, huomioitava myös palautteenanto aika.