Akupunktio/PENS

Tutkitusti tehokas kivunhoitaja. Akupunktion käytöstä on hyviä kokemuksia erityisesti päänsärkyjen, migreenin sekä niska-, hartia- ja selkäkipujen hoidossa. Nykyisen lääketieteellisen tiedon mukaan akupunktio on kroonisten päänsärkyjen ja migreenin ehkäisyssä jopa tehokkaampaa kuin länsimainen lääkehoito.


Akupunktio eli akupunktuuri on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, sitä on harjoitettu Kiinassa jo tuhansia vuosia. Suomessa akupunktiota kipujen hoitomenetelmänä on käytetty vuodesta 1975, jolloin lääkintähallitus totesi akupunktion lääketieteelliseksi fysikaaliseksi hoidoksi.

Laillistetun lääkärin ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön kuten fysioterapeuttien antamaa hoitoa valvoo Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden antama hoito on potilaan kannalta turvattu potilasvahinkovakuutuksella.

 

 


Fysioterapeutit hoitavat akupunktuurilla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmia. Lihasperäinen kipu reagoi kokemuksen mukaan hyvin neulahoidolle. Länsimaissa akupunktion vaikutusmekanismia selitetään paljolti kivun lievityksen kautta. Se pohjaa ajatukseen, että akupunktio vaikuttaa hermojärjestelmän välityksellä. Akupunktio on stimulaatiota, jolla aktivodaan reseptoreja ja/tai tuntosäikeitä. Akupunktio lisää verenvirtausta kudoksissa, minkä seurauksena lihaksisto rentoutuu. Neulahoidon tehoja voidaan lisätä sähköstimulaatilla/PENS: llä.

Akupunktuuria voidaan käyttää itsenäisenä hoitona, tai se voidaan yhdistää muuhun fysioterapiaan. Hoitotulokset säilyvät pidempään, kun kivun vähentymisen myötä voidaan parantaa kehon käyttöä, ohjata työergonomiaa ja lisätä liikuntaa.